script auto free RAM jika penuh

#!/bin/bash

if [ `free -m | grep Mem | awk ‘{print $3}’` -ge 14000 ]
then
sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
/etc/init.d/pdns stop
fi

 

ket :

  • jika RAM lebih besar dari 14 GB
  • maka sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches ( di bersihkan )
  • restart service DNS

 

Klik untuk berbagi dengan orang lain
Baca Juga :  Backup dari Debian/Ubuntu/Centos/Open BSD ke Synology
%d bloggers like this: